Wycieczka.

Dnia 11.10. 2018r. dzieci z gr. III i V wyjeżdżają na wycieczkę do Nowej Słupi. Dzieci wezmą udział w warsztatach "Pożyteczne owady - pszczoły", przewidziany jest również poczęstunek. Wyjazd z placówki o godz. 8.45 powrót na godz. 14.00.

Uwaga!

Składka na fundusz

Rady Rodziców

w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 100

Powyższą kwotę można wpłacić jednorazowo lub w dwóch ratach (2 x 50 zł)
u członków Rady Rodziców

w terminach:

9 października  2018 r.

10 października 2018 r.

Strony