Zdjęcia z balu karnawałowego.

Koszt zdjęć z balu karnawałowego - 35 zł. (do nabycia w  grupach).