Uwaga!

Składka na fundusz

Rady Rodziców

w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 100

Powyższą kwotę można wpłacić jednorazowo lub w dwóch ratach (2 x 50 zł)
u członków Rady Rodziców

w terminach:

9 października  2018 r.

10 października 2018 r.

16 października 2018 r.

19 października 2018 r.

w godzinach:

7.00-8.15 oraz 14.20-16.00