Rada Rodziców.

Spotkanie Rady Rodziców i osób wybranychdo Rady w poszczególnych oddziałach odbędzie się 12.09.2018r. o godz. 16.30.