Rada rodziców.

25.01.2018 r. o godz. 16.00 odbędzie się zebranie Rady Rodziców.