"Parkiem chodzi jesień"

Wycieczka dzieci z gr. III  i  IV  do parku.