Opłaty za przedszkole.

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE  UISZCZANE SĄ  DO KAŻDEGO 15 -TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA.

 TYTUŁEM WPŁATY WPISUJEMY  IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ORAZ NR GRUPY (np. Jan Kowalski gr. I).