Oferta edukacyjna

PROGRAM PODSTAWOWY
 
Podstawa programowa określona w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) jest realizowana w godzinach od 08:00 do 14:00 w każdym oddziale.
 

PROGRAMY WŁASNE
 
Dodatkowo realizowane są programy własne:
1. "Świętokrzystkie przedszkolaki" autoki Z. Kępińka, M. Miścior.
2. "Mały przyrodnik" autorki B. Kwiecień i M. Maciejczyk.
3. "Widzę i rozumiem sztukę inaczej" autorki J. Kołbus i  U. Kot.