Na sportowo - w Szkole Podstawowej nr 19 - gr.III i IV.