Listy dzieci

Wszelkie informacje dotyczące listy dzieci są umieszczone w holu przedszkolnym.