Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr 16
im. Jana Brzechwy
Nowy Świat 34, 25-522 Kielce

tel. 41 36 76 536
e-mail: psnr16kielce@gmail.com