GR.III i V - Wycieczka do Nowej Słupi - na warsztaty przyrodnicze zorganizowane przez LOP.