Gr. III, IV, V."Bezpieczeństwo podczas wakacji" - spotkanie z policjantami w kinie "Helios".