Gr. III i V - przewodnik zapoznaje nas z legendą o Kielcach.