Gr. III

Bieżące sprawy i informacje dotyczące dzieci z gr. III będą się odbywały w formie konsultacji indywidualnych z nauczycielem.  Data i godzina będą wywieszane na tablicy informacyjnej.