Bal Karnawałowy.

 07. lutego 2018 r. -Środa -

Od godz. 8.00 będą wykonywane zdjęcia.

Śniadanie o 8.30.

Bal rozpocznie się od  godz. 9.30.